Odstoupení od smlouvy

Dodavatel:
Latoz s.r.o.

Písečná 314/7

350 02 Cheb 

IČ: 280 19 008

 

Oznamuji, že tímto jednostranně odstupuji od smlouvy a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží.
 

Zákazník

Jméno a příjmení:

 

Č. bankovního účtu:

Adresa:

 

Telefon a email:

 

 

Informace o výrobku

Číslo objednávky:

 

Číslo faktury:

Název výrobku:

 

Datum nákupu:

  

…………………………………

Datum a podpis zákazníka